La Renda Garantida de Ciutadania: cap a un nou model de protecció social

L’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials xifra en més de 5.000 milions d’euros les retallades en polítiques socials a Catalunya d’ençà de l’any 2011. L’educació, la salut i els Serveis Socials han estat les principals perjudicades, però no les úniques. Som la segona comunitat autònoma de l’Estat que més ha retallat la inversió social, només per darrere del govern de Castella La Manxa, en l’època de Maria Dolores de Cospedal. El darrer informe del AEPN sobre l’indicador de risc de pobresa i exclusió social de l’any 2014 fixa en 473.000 les persones que viuen en situació de privació material severa. Segons l’Idescat 50.000 catalans menors de 16 anys no poden menjar carn o peix cada dos dies per privacions materials.

La Renda Garantida de Ciutadania és un element fonamental en aquest nou model social que volem construir.

El conjunt de la societat catalana i la població especialment afectada per la situació de crisi viuen l’actual situació amb resignació. Avui dia es fa difícil apuntar tres polítiques que govern de l’Estat o de la Generalitat hagin portat a terme per millorar l’atenció dels col·lectius més desafavorits de forma efectiva. El govern ni estava ni se l’esperava quan diàriament a Catalunya es desnonaven a 44 famílies al dia. El conseller Felip Puig afirmava amb solemnitat al Ple del Parlament que a Catalunya cap família se li tallaven els subministraments bàsics per manca de pagament o, fins i tot, es va fer perdre el dret subjectiu a rebre una Renda Mínima d’Inserció tot i complir els requisits, fixant el topall en el límit pressupostari.

La situació què vivim, i que hem viscut, no només ens ha de servir per constatar la manca de polítiques públiques de protecció social just quan més ho necessitava la ciutadania. Només la predisposició dels professionals de l’educació, la salut o els serveis socials, la ingent tasca de les entitats socials i la determinació d’alguns ajuntaments (no tots) ha permès sostenir la situació, atenent la urgència i, per la manca de recursos suficients, renunciant a fer polítiques de prevenció.

I és aquí on rau la veritable clau de volta en les polítiques socials a Catalunya. Hem de garantir que s’atenen les situacions d’urgència, però cal desenvolupar un nou sistema de protecció social que ens permeti fer front amb majors garanties a la nova situació que tenim a sobre: treballadors més empobrits i amb més temporalitat, augment dels costos de manteniment de la llar, tant en els lloguers com en els subministraments bàsics, dificultats per accedir als recursos públics relacionats amb la dependència, escanyament econòmic col·lectiu de persones amb discapacitat… Aquest són alguns aspectes que, de ben segur, protagonitzaran la realitat de milers de famílies catalanes en els pròxims anys.
Davant aquest escenari, cal posar en marxa veritables polítiques de suport a la família en el sentit més ampli. Una d’elles, en la que els socialistes treballem des del Parlament de Catalunya, té a veure amb la garantia de rendes com a mecanisme d’apoderament de les persones, de garantia dels recursos bàsics necessaris i també com a mètode d’eficàcia en la gestió de les més de 150 prestacions que avui dia existeixen a Catalunya.

La Renda Garantida de Ciutadania, en fase de ponència en el Parlament, i a la que els socialistes hem plantejat diverses esmenes al text inicial, és un element cabdal per aconseguir aquest nou model de protecció: una única ajuda que reculli tot allò que les famílies necessiten per garantir l’accés a les seves necessitats bàsiques. Inicialment, plantegem dues modalitats de renda: aquella destinada a famílies amb situació de pobresa estructural, que per la seva formació i situació social tindran dificultats per inserir-se en el món laboral; i aquella destinada a persones que, tot i treballar, els seus ingressos no arriben al mínim de cobertura bàsica.

Aquest sistema, implantat a altres comunitats autònomes governades pels socialistes, permetria als professionals dels Serveis Socials fer un veritable treball social, en comptes de convertir-se, com ha passat en molts casos, en administratius o gestors de prestacions socials. Per altra banda, permet treballar l’apoderament de les famílies, lluitar contra l’estigmatització social, millorar la seva inclusió social, i establir una prestació centrada en els infants com a individus de ple dret a la nostra societat. A més, considerem necessària la vinculació de la Renda Garantida amb itineraris d’inserció sociolaboral per aquells col·lectius que no viuen en una situació de pobresa estructural, entenent el treball com un element importantíssim d’inclusió social i és, si més no, una de les millors polítiques socials que, per altra banda, permet revertir via impostos el manteniment del mateix sistema de garantia de rendes.

La Renda Garantida de Ciutadania és, per tant, un element fonamental en aquest nou model social que volem construir. No és l’únic, però significa un canvi de paradigma encertat que esperem pugui ser una realitat l’any 2017. Això si, com ha succeït en els darrers anys, Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana no uneixen els seus esforços per retardar, més del compte, la seva tramitació. Vam ser els socialistes qui vam demanar la tramitació de la Renda Garantida per la via d’urgència, per tal de disminuir els terminis en el tràmit parlamentari, perquè considerem que és una mesura que donaria resposta a les persones que actualment es troben amb ingressos insuficients, i perquè és el primer pas d’una nova manera d’entendre la garantia de rendes com a element de cohesió social a Catalunya.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s